جوکهای خنده دار سربازی

jokes soldier1 1 جوکهای خنده دار سربازی

جوکهای جدید درباره سربازی

به  حیف نون ميگن چرا ميري سربازي؟

ميگه والا فقط به خاطر مرخصي هاش

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

خاطرات سربازی

هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس

بخورم ، نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوک خنده دار سربازی

حیف نون سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن،

نگاه میکنه میگه: ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم! …

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوک سربازی

امروز رفتم کلانتری به یارو میگم شما سربازی؟!!

میگه نه بی بی خشتم

مردم اعصاب ندارن به خدا…

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوکهای جدید درباره سربازی

رفیق خوب کسیه که

مثل دمپایی های خوابگاه سربازی باشه هیچ وقت لنگش پیدا نشه!

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوک درباره سربازی

مورد داشتیم پسره میخواسته بره سربازی

از یه هفته قبل داشته جیب مخفی درست میکرده واسه

رژ ، موچین ، بند ، سفید کننده و خط چشمش

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوکهای خنده دار سربازی

من یادمه یکی دوبار با دختر همسایه سلام و احوال پرسی کرده بودم!

دختره رفت سربازی ابروهاش در اومد تازه فهمیدم پسر بود

جوک درباره سربازی

پسر عمم رفته سربازی افتاده راهنمایی رانندگی‌، روز دوم گفتن بازداشت شده، گفتیم چرا؟

گفتن به تشخیص خودش خیابون لاله زار رو دو طرفه کرده!

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

 جوک سربازی

خنگول میره سربازی تو صف بوده

سروان میگه: به چپ چپ به راست راست

سروانه می بینه خنگول همینجوری وایستاده و هیچ کاری نمیکنه

میگه تو چرا به فرمانم عمل نمی کنی؟

خنگول میگه:

جناب سروان شما اول تصمیم قطعی رو بگیر بعدش چشم من انجام میدم 

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوکهای خنده دار سربازی

پسر داییم رفته سربازی

برای معرفی اولیه ازش پرسیدن مشکل “قضایی” که نداری؟

.

.

.

اینم برگشته گفته : نه جناب سروان … 

فقط نمیدونم چرا هرچی میخورم سیر نمیشم 

هیچی دیگه بهش گفتن برگرد خونتون تو کلا معافی 

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوک درباره سربازی

این پسرایی که میگن با سربازی رفتن دو سال عمرمونو تلف میکنیم

.

.

.

انگار تا قبل سربازی در کتابخانه کنگره آمریکا مشغول پژوهش درباره انتگرال بوده

والا

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوکهای سربازی

قدیما میرفتی سربازی برمیگشتی با کارت پایان خدمتت استخدام میشدی، گواهینامه میگرفتی، خونه و ماشین به نام میزدی، ویزا و پاسپورت میگرفتی و میرفتی سفر

الان بری سربازی اون کار پاره وقتت رو هم از دست میدی

5b57a2f04cd76 Text separator1 جوکهای خنده دار سربازی

جوکهای خنده دار سربازی

حیف نون پسرش میره سربازی بهش میگه:

پسرم خوب کاراشونو یاد بگیر، اومدی یه پاسگاه واست میزنم…

لینک منبع

مطالب مرتبط