برچسب: جملات دوست داشتن و عاشقانه

جملات دوست داشتن یک طرفه 0

جملات دوست داشتن یک طرفه

جملات دوست داشتن یک طرفه دوست داشتن یعنی   این شهر را دوست ندارم … تمام خیابانهایش یکطرفه است همه فقط میروند ….   جملات دوست داشتن و عاشقانه   کاش یادمان بدهند جاده...